Tip 2:

Geloof niet direct dat iemand die u een Tapu laat zien ook werkelijk de eigenaar is van hetgeen u wilt kopen! Alleen in de Openbare Registers kunt u nagaan wie op dit moment de daadwerkelijke eigenaar is van de grond of het onroerend goed!

Een Tapu Senedi, vaak afgekort tot gewoon Tapu, is het bewijs van eigendom. Maar eigenlijk is deze vertaling niet helemaal juist omdat de Tapu slechts een uittreksel is uit het Openbare Register. Het is slechts een weergave van de eigendomsverhoudingen op het moment van uitgifte. Hoe de situatie na een maand of een jaar is, valt uit een Tapu niet op te maken.  Ook als u de woning doorverkoopt, houdt u uw Tapu. Alleen in de Openbare Registers kunt u nagaan wie op dit moment de daadwerkelijke eigenaar is van de grond of het onroerend goed!

Registers soms ook niet up to date
Let ook op dat zelfs deze registers soms niet helemaal up-to-date zijn, bijvoorbeeld als een eigenaar komt te overlijden. Zolang de boedel nog niet is verdeeld over de gerechtigde erfgenamen, staat de overleden persoon nog als eigenaar te boek in het Openbaar Register.

Toestemming voor aankoop
Voordat een buitenlander onroerend goed of grond mag aanschaffen in Turkije moet hiervoor toestemming worden gevraagd bij de militaire autoriteiten. Dat gebeurt op het Tapukantoor. U kunt hiervoor iemand machtigen (zie begrippenlijst Vekaletname), maar dit is zeker niet verplicht. Het Tapukantoor stuurt de benodigde gevens vervolgens ter controle door naar het betreffende militaire hoofdkwartier. Voor dit deel van Turkije betreft dat het hoofdkwartier in Izmir, het 'Ege Ordu Komutanligi'.

Hier wordt gekeken of het onroerend goed of de grond niet binnen militair gebied of een strategische zone valt. Maar ook of de aanvrager niet op een zwarte lijst staat, schulden of een strafblad heeft, en in aanmerking mag komen van een eigendomsbewijs. Dit kan enige tijd (lees: 2 maanden) duren. Als er toestemming wordt gegeven, maakt de ambtenaar op het Tapukantoor de akte op om het onroerend goed over te dragen op de koper. Voordat dit daadwerkelijk gebeurt, dienen er een aantal betalingen te worden verricht. Op de akte worden pasfoto’s geplakt van de koper en verkoper. De koper tekent vervolgens over de pasfoto van de verkoper en de verkoper over die van de koper. Na de betaling van het onroerend goed, (contant, met credit card etc.) overdrachtsbelasting en legeskosten, tekent de directeur van het Openbare Register de akte waarop de foto’s van de nieuwe eigenaar zijn gehecht. Er vindt een overschrijving in het Openbare Register plaats waarna de Tapu wordt overhandigd. De Tapu is een uittreksel uit het register.

Back to top

Projecten

  1. Mahmutlar
  2. Kargicak
  3. Kusadasi
  4. Kusadasi
Bekijk alle objecten